Jsme na místě s pomocí dříve než ostatní.
Budeme v tom lítat spolu?

 
Praha, Brno a Ostrava

Máme základny ve třech největších městech - Praze, Brně i Ostravě.

5 vrtulníků

Vlastníme celkem pět vybavených vrtulníků různých druhů.

Vlastní vybavení

Máme vlastní leteckou školu, střelnici a záchranářské vybavení.

Flexibilita

Dokážeme pružné reagovat na potřebu leteckých záchranných akcí.

O nás

Spolek Shoot & Fly byl založen jako nezávislý a neziskový svazek členů se společnými zájmy v oblasti střelectví, střeleckého sportu, myslivosti, a sportovního a rekreačního letectví.

Našim cílem je především propagace, popularizace, prezentování a organizování aktivit a realizace projektů, a to zejména v oblasti střeleckých a s ním souvisejících soutěží kurzů, podpory vzdělávání a také sportovních a jiných volnočasových leteckých aktivit. Snažíme se o sdružování odborníků i laiků, kteří se předmětem zájmu spolku zabývají a napomáháme vytvářet jejich kladný obraz.

Nad rámec primárních činností spolku se také aktuálně snažíme pomáhat všem osobám nejenom z oblasti střelectví či letectví, které se ocitly v nepříjemné existenční situaci a snažíme se pro ně organizovat materiální a další pomoc, kterou potřebují.

V roce 2022 pomáháme na válkou postižené Ukrajině.

V roce 2022 pomáháme na válkou postižené Ukrajině.

Naše služby

Humanitární pomoc

Mimo rámec našich primárních služeb náš spolek pomáhá v různých nelehkých situacích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Střelectví & Letectví

Náš spolek byl primárně založen jako podpora střelců a zájemců o střelbu. Aktivně se podílíme na provozu střelnici v Orlové Lazech. Pořádáme kurzy a zpřístupňujeme střelbu zájemcům z široké veřejnosti.

Vedle střelectví se věnujeme vrtulníkovému letání a jeho propagace.

Naši partneři
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod